Styrelsen & Ledansvariga

Styrelsen

Ordförande
Erik Viklander
070-331 79 74
viklander.erik@gmail.com

Kassör
Robert Andersson
070-572 68 60
robert_andersson_71@hotmail.com

Hemsidan och Facebook
Mats Mörtzell och
Erik Viklander
070-331 79 74
viklander.erik@gmail.com

Vid frågor och funderingar är det bara att kontakta nån av oss!

Ledansvariga:

Heden/Hampis/Trångfors, mot Unbyn samt hängbron mot Qstar. 
Erik Viklander
070-331 79 74
viklander.erik@gmail.com

N.Svartbyn/Erikslund.
Robert Andersson
070-572 68 60
robert_andersson_71@hotmail.com

Torpgärdan/Gruvberget samt mot Qstar.
Mats Berggren
070-258 33 95

Vittjärv/Vändträsk/Fageråsen.
Josef Palmqvist
070-6669857

Buddbyn/Krokträsket.
Bob Vidman
070-285 89 30
Teo Löf Pasma
073-834 79 79

Brännberg mot Laduberg.
Patrik Enberg
070-611 43 55