Till minne av

En av Bodens skoterförenings eldsjäl tillika vår ordförande har lämnat oss.

Anders var drivande och arbetssam i föreningen och var väldigt engagerad i skoterstugan (Svedea kojan) där han gärna gjorde en arbetsinsats.  Vi kommer alla att minnas och skänka Anders en varm tanke när man besöker kojan.

Anders lämnar ingen oberörd och så länge vi minns kommer han att finnas kvar inom oss, våra tankar går främst till familjen.