Arbetsfordon

Snöskotern är ett terrängfordon som har utvecklats till att kunna användas inom flera användningsområden i snöfyllda landskap. Som arbetsfordon är snöskotern oumbärlig och ett måste för att kunna utföra vissa yrken effektivt och professionellt.

För att kunna ta sig fram i skogen för att till exempel besiktiga och/eller reparera kraftledningar samt hålla kraftledningsgatorna fria vintertid är snöskotern oerhört viktig för kraftbolagen.

Men även polis och militär behöver snöskotern för att kunna utföra uppdrag av olika slag. Framförallt polisen behöver skotern för att kunna utöva tillsyn av vissa naturområden, ofta i samarbete med naturvårdsvakter och fjällräddare, för att se till att lagar och föreskrifter följs och efterlevs.

De norrländska småskogsbruken använder gärna snöskotrar för att kunna lasta och transportera virke på en timmerdoning (som dras efter skotern) med en lastkapacitet på mellan 1 till 2 ton. Renskötare använder regelbundet snöskotern för sitt arbete för att bland annat kunna samla in djuren till märkning.

Arbetsfordonen har ofta en lång drivmatta och existerar ofta som dubbelbandare (två drivmattor). För att kunna klara arbetsbördan har dessa snöskotrar ofta kraftigare motorer plus att de är något bredare än de vanliga skotrarna. Det är inte ovanligt att arbetsmaskiner har dubbeldyna plus att komfort och fjädring är anpassade för yrkesverksamma.

Rekommenderade artiklar