Eldriven snöskoter

Precis som med alla andra fordon arbetas det på att utveckla mer miljövänliga snöskotrar. Den elektriska snöskotern testades bland annat under VM i Åre. Aurora Powertrains från Finland använde 10 elektriska snöskotrar (så kallade E-sled) för att transportera personer mellan arenan och hotellen. Det företag som är först med att serietillverka eldrivna snöskotrar är Taiga Motors.

Att köra en skoter är relativt dyrt och en eldriven skoter kommer att ge mycket billigare driftskostnader. De miljövänliga effekterna är positiva eftersom skotrar oftast körs i skog och känslig fjällnatur.

Tekniken går alltid framåt och de nya elskotrarna har hög kvalitet. De kan klara körningar på upp till 10 mil även om det är 30 grader kallt utomhus. En annan fördel är att det finns möjlighet att snabbladda elskotern vilket innebär att du kan ladda runt 80 procent på bara 20 minuter.

Det finns många fördelar med att satsa på en elskoter men det är också viktigt att skaffa en eldriven skoter av mycket god kvalitet. Det är inte roligt att bli strandad långt ute i skogen eller på skoterleden på grund av att skotern behöver laddas. Det finns med andra ord goda skäl till att ställa höga krav på de eldrivna skotern

Rekommenderade artiklar