Regler och lagar för snöskotrar

Det finns en del lagar och regler för snöskotrar som måste följas. För att kunna köra en snöskoter behöver du ha fyllt 16 år samt ha ett förarbevis.

Snöskoter är inte tillåten att köra på allmän väg annat än om du endast ska köra en kort sträcka (när terrängen är oframkomlig) eller korsa vägen. Högsta tillåtna hastighet är 20 kilometer per timme och samtliga passagerare (på skotern eller i pulka) måste gå till fots. Det är även förbjudet att köra skoter på jordbruksmark samt i skog där ungskog planterats men undantag kan göras om körningen kan ske utan att orsaka skada på marken.

I och med att skotern är ett motordrivet fordon gäller lagar och regler som ska följas, precis som för alla andra fordon. En skoterförare bör använda hjälm som är godkänd medan barn under sju år gamla bör använda någon annan typ av hjälm som skyddar huvudet. Hastighetsbegränsningar gäller för snöskotrar och max hastighet för en skoter är 70 kilometer i timmen (det kan finnas lägre hastighetsgränser lokalt). Skoterförare bör alltid köra nykter.

Det är viktigt att komma i håg att allemansrätten inte gäller för snöskoterkörning vilket innebär att du inte kan köra hur som helst på annans mark. För att vara på säkra sidan är det bäst att köra på skoterleder och mark som har ett bra snötäcke. Se till att inte förstöra, vara störande eller på något annat sätt bryta mot gällande lagar och regler. Information om vad som gäller hittar du hos din lokala snöskoterklubb, kommun eller länsstyrelse.

Skoterleder erbjuder skoterförare säker körning men däremot kan en del skoterleder delas med skidåkare. Det innebär att du som skoterförare är skyldig att visa hänsyn till skidåkare eller andra som befinner sig på leden. I fjällen är skoterlederna markerade ledkryss samt med skyltar (eller märken) som informerar om vad som gäller.

Rekommenderade artiklar